Hokas är fakturauppföljning på ett helt nytt sätt.

Hokas är fakturauppföljning på ett helt nytt sätt.


Komplett översikt - Hokas ger dig en fullständig överblick över alla kundfordringar i din verksamhet.

Öppen Plattform -. Hokas lösning är byggt på en öppen plattform som gör det möjligt att integrera med alla befintliga system

Bättre användarupplevelse - Ge dina kunder en bättre kundservice genom Hokas kundinloggning

PROVA HOKAS GRATIS

Prissättningen är enkel att förstå

Hokas fakturauppföljning är utformad för att vara självfinansierande och för att säkerställa betalning i rätt tid. Vår automatiska fakturauppföljning och inkasso ger dig mer tid att fokusera på er verksamhet istället för att jaga uteblivna betalningar.

Vi älskar kreditadministration

Vi älskar kreditadministration

Börja med att glömma allt du vet om den traditionella processen av påminnelser. Hokas är fakturaövervakning och inkasso på en helt ny nivå.

  • Dina kunder får ett eget inlogg kan få sina fakturakopior, mm.
  • Automatisk fakturauppföljning.
  • Fungerar tillsammans med ditt ekonomisystem.
  • Du får fullständig kontroll med enkel överblick hur det ser ut för ditt företag ekonomiskt.
  • Enkel övergång till inkasso.
  • Och mycket mer.

PROVA HOKAS GRATIS

Hur funkar Hokas?

Hokas är ett program med ditt ekonomisystem som automatiserar processen kring fakturauppföljning och påminnelser. Såhär går det till:

  • Du fakturerar precis som tidigare.
  • Du bokför inbetalningar till ditt ekonomisystem som tidigare.
  • Integrationen av ditt ekonomisystem säkerställer automatisk uppdatering.
  • Hokas skickar betalningspåminnelser till kunder som inte betalar i tid när du vill det.

Fakturauppföljning

Vi är integrerade med ditt ekonomisystem. Hokas erbjuder en enkel och automatiserad uppföljning på obetalda fakturor. Genom vår service kan kunderna följas upp på flera säkra sätt, både med påminnelser och inkasso. Allt skräddarsys efter dina behov.

Inkasso

Hokas ger dig en sömlös övergång från fakturauppföljning till inkasso. Du avgör om din kund ska skickas till inkasso. Är kunden redo för inkasso, görs det med ett klick och de har både fakturakopia och påminnelser. Hokas utför jobbet på ett professionellt sätt som skyddar ditt rykte och tar hand om dina kunder.