Hokas är fakturauppföljning och inkasso på ett helt nytt sätt

Hokas är fakturauppföljning och inkasso på ett helt nytt sätt


Komplett översikt - Hokas ger dig en fullständig överblick över alla kundfordringar i din verksamhet.

Öppen Plattform -. Hokas lösning är byggt på en öppen plattform som gör det möjligt att integrera med alla befintliga system

Bättre användarupplevelse - Ge dina kunder en bättre kundservice genom Hokas kundinloggning

PROVA HOKAS GRATIS

Prissättningen är enkel att förstå

Hokas fakturauppföljning är utformad för att vara självfinansierande och för att säkerställa betalning i rätt tid. Vår automatiska fakturauppföljning och inkasso ger dig mer tid att fokusera på er verksamhet istället för att jaga uteblivna betalningar.

Vi älskar kreditadministration

Vi älskar kreditadministration

Börja med att glömma allt du vet om den traditionella fakturaövervakningsprocessen. Hokas är fakturaövervakning och inkasso på en helt ny nivå.

  • Logg in för gäldenär
  • Automatisk fakturauppföljning
  • Bra integrationer
  • Fullständig kontroll - bra rapporter
  • Smidig övergång till inkasso
  • Och mycket mer ...

PROVA HOKAS GRATIS

Hur funkar Hokas?

Hokas är ett program med ditt ekonomisystem som automatiserar processen kring fakturauppföljning och påminnelser.

  • Du fakturerar precis som tidigare.
  • Du bokför inbetalningar till ditt ekonomisystem som tidigare.
  • Integrationen av ditt ekonomisystem säkerställer automatisk uppdatering.
  • Hokas skickar betalningspåminnelser till kunder som inte betalar i tid när du vill det.

Fakturauppföljning

Integrerat med ert ERP-system erbjuder Hokas en effektiv och automatiserad uppföljning på era obetalda fakturor som kommer att skräddarsys efter dina behov. Genom denna tjänst kan kunderna flyttas och följas upp på flera sätt. Hokas skickar betalningspåminnelser till kunder som inte betalar i tid.

Inkasso

Hokas ger dig en sömlös övergång från fakturauppföljning till inkasso. Du bestämmer om du vill skicka kunden till inkasso och med ett klick har inkasso både fakturakopia och påminnelser. Hokas utför jobbet på ett professionellt sätt som skyddar ditt rykte och tar hand om dina kunder.