Automatiserad påminnelse 


Vi värdesätter dina obetalda fakturor för att du ska få in fakturabeloppet, så snabbt som möjligt. Det kan vara svårt att hinna med allt och saker kan falla mellan stolarna, därför har vi gjort påminnelseservicen så enkel och tidseffektiv som det bara går.  

Ca. 64% av Hokas användare betalar vid första påminnelsen.