Debitor

Hokas vill till minsta möjliga grad ge kunden skulden för att inte ha fått otillräcklig information om en faktura och när den ska betalas.

Gäldenären har därför tillgång till ett logg in där de kan se: