Uppföljning av dina kunder

Det är viktigt att följa upp på kunder som inte betalar. Men ingen vill irritera kunder i onödan.
Hokas ger dig kontinuerliga förslag och information på vilka fakturor som inte är betalda. Välj mellan att skicka en påminnelse direkt eller sätt en fakuta på paus, valet är alltid ditt. Vi vet att relationen med kunder kan vara känslig när det kommer till obetalda betalningar.

Vi rekommenderar: 

Detta för att bibehålla en bra relation med dina kunder samtidigt stärka likviditet genom en verksamhet med god översikt och bra rutiner.